Quinton

Toon filters

Toont alle 6 resultaten

Quinton de grondlegger.
René Quinton, een Franse fysioloog en bioloog was revolutionair in zijn tijd, voornamelijk binnen het wetenschappelijke gedachtengoed van zijn tijd.
Het uitgangspunt van zijn denken en uiteindelijk ook zijn wetenschappelijk theorie was: herstel van lichaamscellen met behulp van zeewater!
Quinton had namelijk ontdekt dat zeewater qua chemische samenstelling vergelijkbaar is als dat van menselijk bloedplasma.
Het belangrijkste werk van René Quinton werd in 1904 gepubliceerd onder de titel “L’Eau de Mer, milieu organique”. Vrij vertaald: zeewater een organisch milieu.
In dit schrijven legde hij de basis van “Zeewater therapie” uit.

Vooruitstrevend in zijn denken en overtuigd van zijn gelijk startte hij in 1905 zijn eigen laboratorium.
In zijn laboratorium steriliseerde hij eenvoudigweg zeewater en startte met de productie van, zoals hij het noemde “Plasma de Quinton”. Dit was de start van het bedrijf wat later uitgroeide tot Quinton Biotech Labs.

Nog maar een jaar later opende hij een verdeelpunt in Parijs waar hij maar liefst duizenden mensen van allerlei leeftijden hielp met het herstel van hun gezondheid. En dit alles met behulp van zijn zeewatermengsel.

De loop van Quinton

1897: Zijn eerste experimenten en theorieën
Etienne Jules Marey was bijzonder gecharmeerd van de theorie van René Quinton. In zijn positie als fysioloog en hoogleraar aan het ‘Collège de France’ te Parijs was hij de man die René kon voorzien van een laboratorium. Zijn vertrouwen in hem was zo groot dat hij hem tot zijn persoonlijk adviseur maakte.

1904: Publicatie van “L’eau de mer, milieu organique”
René publiceert zijn belangrijkste werk. In dit boekwerk publiceert en presenteert hij, na grondig onderzoek wetenschappelijk onderzoek, zijn zeewater therapie.

1905: Opening van zijn eigen laboratorium
René Quinton opent een eigen laboratorium waar hij puur zeewater steriliseert waarna hij hiervan een isotoon serum maakt met een concentratie van 9 gram per liter. Dit serum wordt onder de naam ‘Quinton’s plasma op de markt gebracht.

1907: Opening van het eerste verdeelpunt
In een klein winkeltje begint Quinton aan zijn liefdadigheidsproject. Hij ziet het belang van dit serum voor de gezondheid van ieder mens en biedt arme mensen en vooral kinderen zijn product belangeloos aan.
Dit winkeltje wordt het eerste van de vele verdeelpunten door Frankrijk heen met zelfs een vestiging in Lyon.

1912: Lancering van Duplase de Quinton
Na gedegen onderzoek werd het isotone serum gecombineerd met zeewater tot een hypertone oplossing.
Dit resulteerde in een product wat eenvoudigweg kon worden ingenomen en niet meer ingespoten hoefde te worden met behulp van een injectie. Hierdoor werden nog betere resultaten behaald en geen incidenten meer geregistreerd.

1925: Zijn overlijden
Na een toegewijd leven aan de gezondheid van zijn medemens stierf René in Parijs op 58 jarige leeftijd.
De Franse overheid eerde hem met een staatsbegrafenis en een standbeeld. Tijdens zijn uitvaart waren de straten van Parijs gevuld met mensen die hem de laatste eer wilden bewijzen.

1943: Toegang tot het Franse zorgstelsel
Bij de komst van het Franse zorgstelsel (Système de Santé) werden zowel het serum als de hypertone oplossing geregistreerde geneesmiddelen tot aan 1982.

1993: Verlies van toestemming tot verkoop
Omdat de laboratoria niet tijdig aan nieuw Europese wetgeving konden voldoen, mochten de producten van Quinton, na meer dan 80 jaar, niet meer op de markt voor de verkoop worden aangeboden.

1994: de eerste officiële Quinton Neussprays
Onderzoek naar de werking van zeewater leidt tot nieuwe mogelijkheden: neussprays.

1996: De wedergeboorte van Quinton
Een Spaanse ondernemer, Joan Miquel Coll, krijgt toegang tot het patent voor productie Quinton’s levenswerk.
Nieuwe studies worden gedaan en nieuwe laboratoria worden geopend in Alicante.

2000: Lancering van de huidspray
Onder het nieuwe management wordt steeds meer vooruitgang geboekt door Research & Development met resultaat het lanceren van een huidspray gemaakt met zeewater.

2009: In gebruik name van nieuw faciliteiten
Het management team is dankzij gestage groei genoodzaakt om te verhuizen naar nieuwe, grotere en nog modernere laboratoria. Ze vinden een plek in Alicante (Spanje) waar nu dan ook het hoofdkwartier is gevestigd.

2011: Lancering van de eerste oogspray
Ten gevolge van toewijding aan nieuw onderzoek kon het bedrijf een eerste zeewater oogspray op de markt brengen. Het duurt enige tijd, maar in 2019 krijgt het product erkenning.
Oogdeskundigen en experts van de Universiteit van Valencia bevestigen de doeltreffendheid en de werkzaamheid van de oogspray voor de behandeling van symptomatische oogproblemen zoals bijvoorbeeld droge ogen.